Bakar
Otkup otpadnog bakra:
  • Cu žica
  • Cu limovi
  • Cu cijevi
  • Cu paljeni
  • Cu sakupljački
  • Cu/PVC kabeli
 
Proizvodni program

Otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina obojenih metala: